• Valná hromada

   Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Tvoří ji delegáti všech členů svazu.

  • Představenstvo

   Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem.

  • Dozorčí rada

   Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.