Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

 

Dozorčí rada má celkem 3 členy:

  • předseda dozorčí rady, zástupce Energie-stavební a báňská, a.s.
  • člen dozorčí rady, zástupce PKÚ
  • člen dozorčí rady, zástupce odborné veřejnosti