Od roku 2010 se Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu zapojuje do projektů podporovaných z fondů Evropské unie a to prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Operační program Zaměstnanost vymezuje priority, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Projekty, realizované v rámci tohoto programu, jsou organizované buď přímo v rámci Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, anebo prostřednictvím Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

 logo EU logo MPSV