Dne 22. 3. 2023 uzavřeli ZSDNP a OS PHGN Kolektivní smlouvu vyššího stupně. Smlouva byla podepsána prezidentem Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Ing. Vladimírem Budinským, MBA. a předsedou Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislavem Paličkou. Sociální smír v těžebním oboru je garantován až do roku 2033.

Dne 24. 6. 2023 byla uzavřena Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi ZSDNP a OS EH.

Smlouva byla podepsána v sídle ZSDNP paní Jitkou Čermákovou předsedkyní Odborového svazu energetiky a hornictví, která je pověřenou hlavní vyjednavačkou za stranu odborů a panem Vladimírem Budinským, MBA. prezidentem Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, jež je pověřeným hlavním vyjednavačem za stranu zaměstnavatelů, za účasti zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Smlouva se uzavírá na dobu 10 let.

Spolupracujeme a dobře a otevřeně komunikujeme se sociálními partnery, s OS PHGN a s OSEH, s nimiž jsme v roce 2023 podepsali obě KS VS. Máme garantován sociální smír na 10 let. To je velký úspěch a jistota, které každý obor a každé odvětví nemá.

 

 • Kolektivní smlouva

           vyššího stupně

   


  Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu,

  Ke Koh-i-nooru 977, Stodůlky, 155 00 Praha 5 • Kolektivní smlouva ZSDNP OSEH 2023-2032


  Odborový svaz energetiky a hornictví

  Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
  IČO 270 37 231
  vedený ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5762
  zastoupený