Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (svaz) je nezávislou a dobrovolnou organizací sdružující podnikatele působící v těžebním průmyslu a v činnostech souvisejících s báňskou činností (zejména při zahlazování následků hornické činnosti, ve vědě a výzkumu, uchovávání hornických tradic).

Svaz je od roku 2005 členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) odkaz na www.kzps.cz odkaz na externí web.

Díky členství v této Konfederaci má svaz možnost aktivně formulovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prezentovat je na jednáních se státními orgány a se sociálními partnery.

 

  • Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii

    Představitel svazu je členem poradního orgánu vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu - Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii. Další naši zástupci jsou členy pracovních skupin Rady, zejména pro oblasti energetiky a surovinové politiky. více na www.mpo.cz odkaz na externí web

     

  • Rada hospodářské a sociální dohody ČR - tripartitalogo TRIPARTITA

    ZSDNP se jako členský svaz KZPS ČR účastní na činnosti a jednáních Rady hospodářské a sociální dohody ČR a pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro hospodářskou politiku, na nichž garantuje především problematiku těžebního průmyslu a energetiky. více na www.vlada.cz odkaz na externí web, www.mpsv.cz odkaz na externí web