logo MŽPSpolupráce s MŽP se většinou zaměřuje na Odbor geologie. Zejména při posuzování materiálů z oblasti využívání nerostných surovin.


Dále s resortem spolupracujeme při připomínkování materiálů zabývajících se ochranou všech složek životního prostředí a klimatu.